Home
Training/opleiding
PBM's
RI&E
Deskundige Bijstand
Toolboxen
STOP & GO SAFE
DIGITALE VRAAGBAAK
Opdrachtgevers
Contact
Sitemap

 

 Persoonlijke Bescherming (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn, hierarchisch gezien, de laatste beschermingsmogelijkheid tussen gevaar en werknemer. Het gebruik van PBM voorkomt geen ongeval, maar kunnen bijdragen in de beperking van het letsel!

Uiteraard is het noodzakelijk dat de werknemer weet hoe het betreffende PBM gebruikt moeten worden. De werkgever is verplicht om bij uitgifte van een PBM een instructie te geven. Het is te makkelijk voor de werkgever om te zeggen: "hier heb je een valgordel die moet je gebruiken bij werkzaamheden op hoogte".  De werknemer moet weten hoe het PBM te dragen en in welke situaties! Tevens moet het betreffende PBM aangepast zijn op de werkzaamheden, immers adembeschermingsmiddelen bieden geen bescherming tegen vallende voorwerpen!

Arbo Begeleiding Stam kan u helpen met het opstellen van een zogenaamde "keuzewijzer PBM" inclusief de bijbehorende instructiekaarten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@arbobegeleidingstam.nl.

Arbo Begeleiding Stam  | info@arbocoach.nl